24 września 2018
Firma
KIKE

KIKE jest płaszczyzną do komunikacji wspólnego działania małych i średnich operatorów sieci Metro-Ethernet. Jej celem jest ochrona i reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, czyli lobbing, mogący wpływać na sprawy istotne dla całego środowiska oraz wzajemne wsparcie gospodarczo-prawne.

Zebranie Założycielskie w dniu 2008.06.16 wybrało następujące organa Izby:

Zarząd:
1) Arkadiusz Binder - (Prezes Zarządu),
2) Jarosław Głąb - (Pierwszy Wiceprezes Zarządu),
3) Kamil Kurek - (Drugi Wiceprezes Zarządu),
4) Radosław Kojdecki,
5) Andrzej Owczarek ,
6) Adam Wołk-Jankowski.

Komisja rewizyjna KIKE:
1) Piotr Marciniak (przewodniczący KR),
2) Łukasz Biernacki,
3) Maciej Szoll.

Sąd Koleżeński KIKE:
1) Kazimierz Karol Pruski (przewodniczący SK),
2) Sebastian Lampart (wiceprzewodniczący SK)
3) Damian Fidor (sekretarz SK)

 

NOTATKA PRASOWA 

16 czerwca, Warszawa – Zgromadzenie Założycielskie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

Krajowa Izba Komunikacji EthernetowejKIKE – została założona przez operatorów sieci Metro-Ethernet, świadczących usługi dostępu do Internetu oraz wykorzystujących sieci ethernetowe do przesyłania wszelkich możliwych mediów (Internet, IPTV, VOIP itp.).

Członkowie pierwotni

KIKE jest płaszczyzną do komunikacji wspólnego działania małych i średnich operatorów sieci Metro-Ethernet. Jej celem jest ochrona i reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, czyli lobbing, mogący wpływać na sprawy istotne dla całego środowiska oraz wzajemne wsparcie gospodarczo-prawne.

Szczegółowe cele

Założenia KIKE będą realizowane m.in. poprzez:

  • legalizowanie dokumentów, wydawanie certyfikatów, świadectw jakości i zaświadczeń stosownie do umów, konwencji międzynarodowych lub międzynarodowych zwyczajów handlowych,

  • pomoc w nawiązywaniu więzi gospodarczych między członkami Izby, jak również krajowymi i zagranicznymi partnerami gospodarczymi prowadzącymi działalność telekomunikacyjną i informatyczną,

  • prowadzenie doradztwa w sprawach technicznych, organizacyjnych, prawnych i podatkowych,

  • prowadzenie szkoleń, instruktaży, informacji i konsultacji na rzecz członków Izby,

  • organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów naukowych na tematy będące obszarem zainteresowania i działalności gospodarczej członków Izby,

  • organizowanie i uczestnictwo w konkursach, wystawach i targach krajowych i międzynarodowych dotyczących działalności telekomunikacyjnej,

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

Przystąpić do Izby mogą przedsiębiorcy spełniający warunki opisane w statucie KIKE, którzy wypełnią umieszczony na stronie www.kike.pl formularz zgłoszeniowy, wpłacą pierwszą składkę członkowską oraz pojawią się na zebraniu założycielskim 16 czerwca 2008 w Warszawie.

Statut KIKE

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.kike.pl

Copyright (c) 2018 eFUZJA Sp. z o.o.     |    Zaloguj    |    Nowe konto